Restauratie Kademuren Veere

De gemeente heeft de volgende plannen. Dhr Poortvliet bericht ons daarover als volgt.

Achtergrond
De toestand van het metsel- en voegwerk is op een aantal locaties erg slecht. Het metselwerk is gescheurd, voegwerk is uitgespoeld en de muren zijn begroeid met algen, mossen, varens en plaatselijk met bramen en vlinderstruiken. Het houtwerk van de vloedpalen en de constructie van de aanlegsteiger is er slecht aan toe. Er is sprake van aantasting door houtrot en zwam.

Begin 2017 heeft de gemeente uitgebreid onderzoek laten doen en de situatie laten inventariseren. Er is een restauratieplan opgesteld, dat in het najaar van 2017 is aanbesteed. Om de Stadshaven in de zomer niet te belasten met de voorgenomen werkzaamheden is -in goed overleg met de jachtclub- besloten om het werk in 2 fasen uit te voeren. Fase 1, het gedeelte achter de Beatrixbrug, is gepland in de winter van 2018/2019.

De gemeente heeft een inventarisatie laten uitvoeren van de flora- en fauna op en aan de kademuren. Op de muur bevinden zich géén beschermde plantensoorten, echter wel een aantal planten waarvoor geldt dat de overheid zorgplicht heeft. Op een aantal plaatsen zullen  gedeeltes van het metselwerk in zijn geheel worden weggenomen, om later, met plantengroei, herplaatst te worden. Ook zal op een aantal plaatsen het voegwerk iets terugliggend worden uitgevoerd, om begroeiing in de toekomst toe te laten.

Uitvoering
Na het zomerseizoen, op 22 oktober zal gestart worden met de werkzaamheden. Daartoe zal het parkeerterreintje aan de gedempte haven worden ingericht als bouwplaats.

Ter hoogte van de Beatrixbrug wordt een waterkering aangebracht, de haven achter de brug wordt zover leeggepompt dat de onderkant van de kademuur droog valt. In het midden van de haven blijft een ‘plas’ water staan. De brug blijft tijdens de uitvoering omlaag en kan dus gewoon belopen worden. Om het hele werkterrein worden bouwhekken en verboden-toegang-borden geplaatst.

Het metsel- en voegwerk van de muren wordt hersteld en waar nodig vernieuwd. De steigervloer wordt gedemonteerd en opgeslagen op het parkeerterrein aan de gedempte haven. De houten palen en liggers worden hersteld en waar nodig vernieuwd. De elektrische voorzieningen worden vernieuwd, de kabels worden onder de steiger aangebracht (ze liggen nu tegen de muur, dit veroorzaakt vervuiling en schade aan de muur)

Werkzaamheden buiten de planning
Het is technisch noodzakelijk om een aantal grote scheuren in het metselwerk te injecteren, om de waterkerende functie van de muren te herstellen. Deze werkzaamheden zullen vanaf begin september plaatsvinden, zodat eind oktober direct gestart kan worden met het herstellen van het metsel- en voegwerk.

Het schilderwerk zal worden uitgevoerd in de zomerperiode van 2019 en 2020.

 

Overige zaken
De gemeente heeft opdracht gegeven aan een geohydrologisch adviesbureau om onderzoek te doen naar de risico’s van het (tijdelijk) verlagen van het waterpeil in de haven. De resultaten van dit onderzoek verwachten wij volgende week.

De gemeente heeft opdracht gegeven aan een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau om vooropnames uit te voeren van alle panden in de directe omgeving van de werkzaamheden (langs de gehele kaai) . Deze opnames zullen na de zomervakantie worden uitgevoerd.