Tweede woningbeleid

Om te voorkomen dat de woonkernen van de gemeente veranderen in spookdorpen heeft de raad in 1998 een verordening aangenomen waarin verboden wordt om woningen in eigendom te hebben zonder deze woningen permanent te (laten) bewonen. In de commissie RO van maandag 10 september is nogmaals bevestigd dat dit beleid nog steeds actueel is.

Deze regel geldt voor alle panden met de bestemming “wonen” in het bestemmingsplan. Panden met een gemengde bestemming in het centrumgebied vallen hier dus buiten, bv. detailhandel/wonen of horeca/wonen. De verordening geldt ook voor de kern Veere en wel voor Veere en Zanddijk begrensd door de Kreekweg, Bosweg, Zanddijkseweg en het kanaal.

Een eigenaar, die binding met de gemeente heeft en de intentie heeft in de nabije toekomst in het pand te gaan wonen, kan voor een periode van 3 jaar vergunning krijgen om het pand onbewoond te laten. Mensen die een pand erven kunnen voor de duur van 1 jaar zo’n vergunning krijgen. Het is niet toegestaan om het pand te verhuren voor recreatieve doeleinden.

De verordening kent een overgangsregeling voor personen die op 1 januari 1999 reeds eigenaar waren van een tweede woning. Dit recht is strikt persoonlijk en vervalt dus bij verkoop of vererving van het pand.

De verordening is terug te vinden op de website: https://www.veere.nl/inwoners/regelgeving_48257/item/huisvestingsverordening-tweede-woningen-2015_1348.html

Voor het verlenen van vergunningen hanteert de gemeente volgende beleidskader: https://www.veere.nl/document.php?m=37&fileid=163771&f=c1c3a63f74e4000278f874404cfb0b82&attachment=0&c=91645

Staan er bij u in de buurt woonhuizen leeg of worden ze verhuurd voor recreatieve doeleinden en ondervindt u hiervan hinder dan kunt u bij de gemeente een verzoek tot handhaving doen. Dat kan gewoon per e-mail. U vind hier meer informatie over op de website van de gemeente Veere