Nieuwe riolering voor de Baljuwstraat

Om de kans op wateroverlast te verkleinen wordt de riolering in de Baljuwstraat aangepast. Er wordt een hemelwaterriool aangelegd en het bestaande vuilwaterriool wordt vernieuwd. Tegelijkertijd wordt er een nieuwe laagspanningskabel aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door DNWG en Dostra en starten op 22 oktober.

Zie het volledig bericht. Klik hier.