Grote Kerk Veere

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere heeft ten doel het toegankelijk houden van de Grote Kerk in Veere, alsmede het creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument en het aantrekken van bezoekers binnen en buiten de regio. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en festivals die de doelstelling van de stichting uitdragen en wel in het bijzonder op het gebied van beeldende kunst, muziek, literatuur, dans en film.

De missie van Grote Kerk Veere luidt als volgt:

‘De Grote Kerk Veere levert een actieve en inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele en toeristische klimaat van de gemeente Veere, Walcheren en de provincie Zeeland. Dit door een breed publiek plezier te laten beleven en te inspireren met een hoogwaardig aanbod van (inter)nationale kunst en cultuur activiteiten, in combinatie met bijzondere verhalen van het verleden, heden en een perspectief op de toekomst. Vanuit een stevige basis in verbondenheid met Veere en Zeeland inspireert de Grote Kerk elke bezoeker en voorziet hen van nieuwe verhalen en belevingen die vragen naar meer.’

Programmering Cultuurpodium

De verhalen van Veere worden leidend bij de programmering en worden gekoppeld aan het programma. De instellingen waarmee we gaan samenwerken geven vorm aan bestaande historische verhaallijnen. Er wordt een gewaagd en gevarieerd evenementenprogramma geprogrammeerd waarin verbinding wordt gezocht met het aanwezige culturele veld in Zeeland en er wordt een stadscurator aangesteld, met als doel om ruimte te geven aan lokale en regionale plannen. De reeds bekende programmapartners voor 2019 – 2021 zijn:

  • VEERE MUZIEK – Een muziek(klassiek (festival in Veere in samenwerking met Amsterdam Sinfonietta)
  • VEERE KERKMEESTER – Eén kunstenaar, één meesterwerk, in samenwerking met
  • CBK Zeeland
  • PopMonument VEERE – Erfgoedfestival met o.a.storytelling en popmuziek
  • VEERE FOTO – interactieve fototentoonstelling in samenwerking met Maria Austria & FOAM en co-producties met een talentvolle curator
  • VEERE DANS – Een dansfestival in samenwerking met het Nationale Ballet
  • VEERE FILM – Een filmtentoonstelling in samenwerking met het EYE Filmmuseum en Film By the SEA
  • Internationale programmering, beoogde samenwerkingen met Rurhrtriennale en het S.M.A.K.

Naast deze programmering zal steeds een verdiepend randprogramma ontwikkeld worden. Hierin wordt de samenwerking gezocht met lokale en provinciale culturele partijen. Met lezingen, rondleidingen, workshops en specifieke educatieve projecten voor het onderwijs wordt het aanbod van de Grote Kerk verrijkt.

Historische beleving Grote Kerk Veere

De toren is een iconisch boegbeeld dat de dynamiek van de ontwikkeling in de tijd (toen, nu en later) overziet. De toren van de Grote Kerk heeft alles ‘gezien’ wat in de afgelopen 500 jaar is gebeurd. De verhalen en de historie van de plek zijn leidend voor een bijzonder programma in de vorm van een experience, die zich grotendeels in de toren afspeelt. Door het beklimmen van de toren krijgt de bezoeker de mogelijkheid om een tijdreis door Veere te maken.

Deze tour start op de begane grond in de kerk, waar de bezoeker via een koptelefoon en door middel van digitale tafels meer informatie krijgt over de verschillende functies die de kerk heeft gehad. Vervolgens gaat men via de wenteltrap naar het eerste deel van de toren, waar men door middel van projectie Veere en haar gebeurtenissen door te tijd heen ziet om te eindigen met een één op één weergave van de dag van vandaag. Uiteraard kan het laatste gedeelte van de trap nog beklommen worden voor een spectaculair uitzicht op de omgeving.

Deze expeditie zal doorlopend te bezoeken zijn, zolang de kerktoren geopend is (ivm vleermuizen).

Organisatie

Het project wordt voorbereid en gerealiseerd door een team specialisten.
Directeur/bestuurder Grote Kerk Veere: Gert-Jan de Koster
Inhoud: Gert-Jan de Koster, Ernst Veen, Josje Stoel, Synergique
Marketingcommunicatie: Arjette van Gorsel
Fondsenwerving: Josje Stoel
Advies licht en geluid: Cees Snellink
Beheerders: Chris Koole, Ernesto Silvius
Management ondersteuning: Tara van Vliet
Ontwerp en productie beleving toren: Synergique

Raad van Toezicht:
Karla Peijs (o.a. commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland, daarvoor was Peijs minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Balkenende II en III)
Dick Anbeek (Kloveniersdoelen/de Drvkkery)
Ruud Koole (hoogleraar politieke wetenschappen Universiteit Leiden)
Pieter van Oord (CEO Van Oord)
Christoph Buchwald (schrijver/CEO Uitgeverij Cossee)
Oswald Coene (CEO Koning & Hartman BV)

Globale planning

Augustus – December 2018
Inhoudelijke uitwerking programma en verhalen, ondernemingsplan, schetsontwerp beleving toren, werven fondsen.

Oktober- December 2018
Verbouwing vloer en verwarming door Stichting Monumenten Bezit.

November 2018:
Gesprekken leveranciers en aanvragen offertes.

November- December 2018
Definitieve keuze van leveranciers.

Februari – Mei  2019
Realisering experience, horeca upgrading, installatie theatertechniek.

Mei – Juni 2019
Testfase
Open voor publiek.

Juli – eind augustus 2019
Officiële opening, in afstemming met diverse stakeholders.