Openbare Stadsraadvergadering, 10/12, Korenmaat

U bent van harte welkom
Plaats: Korenmaat, Veere
Inloop: vanaf 19.15

AGENDA OPENBARE LEDENVERGADERING 10/12/2018
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen van de vorige ledenvergadering
4. Mededelingen
a. Verandering taakverdeling in het bestuur
b. Jaarlijkse verkeersevaluatie met de gemeente
c. Opknapbeurt Markt
d. Vrachtverkeer aan banden
e. 2de woningbeleid
f. Verspreiding van de Heraut
g. Project Veere helpt elkaar (Ellen Vooijs)
h. Project Zonnestroom (Kees Deggeler)
5. Goedkeuring begroting 2019 (beschikbaar tijdens de vergadering)
6. Praathuys voor Veere (toelichting De Brauw)
7. Herinrichting markt
8. Keuze besteding gemeentelijke subsidie €2000
a. Media-installatie Korenmaat
b. Kanonnen op het bolwerk
c. Schoolplein
9. Rondvraag
10. Sluiting