Openbare Stadsraadvergadering 11 maart

Belangstellenden worden uitgenodigd voor de openbare Stadsraadvergadering op
11/03/2019 december om 19.30 uur in de Korenmaat te  Veere.
Inloop met koffie of thee vanaf 19.15 uur.

De agenda vindt u in de stadsheraut. Per abuis staat bij punt 5 “goedkeuring begroting 2019” genoemd. Het gaat echter om de financiële jaarstukken 2018. Deze worden binnenkort gepubliceerd op onze website www.stadsraadveere.nl als nieuwsbericht onder “Actueel”. Er liggen ook papieren exemplaren klaar tijdens de vergadering.