Zonne Energie Veere Coõperatie u.a.

VEERS BURGERINITIATIEF VOOR DUURZAME ENERGIEWINNING OPERATIONEEL (Kees Deggeler, secretaris ZEV)

Inwoners van de stad Veere hebben het initiatief genomen tot een gezamenlijke oplossing voor duurzame energielevering. Zesentwintig huishoudens hebben zich verenigd in de Zonne-Energie Veere Coöperatie u.a. (“ZEV”), de eerste van drie energiecoöperaties op Walcheren die sinds 28 februari 2019 operationeel is. Het dak van een loods van Bouwbedrijf Veere in Zanddijk dient als plek waar de benodigde zonnepanelen op zijn bevestigd. Op deze wijze kunnen de deelnemers, veelal eigenaren van monumentale panden in de kern van de stad, met alle beperkingen van dien, toch profiteren van duurzame energiewinning.

Duurzaam en voordeliger

Het gezamenlijk produceren van duurzame energie kent vele voordelen. Niet alleen dragen de gebruikers bij aan een lagere belasting van het milieu, ook levert de investering een gunstig rendement en zijn er fiscale voordelen. Bovendien kan door gezamenlijke inkoop van zonnepanelen  prijsvoordeel worden behaald. Het systeem is gebaseerd op het inkopen van energiecertificaten voor een vaste periode van 15 jaar. Gedurende deze periode heeft de certificaateigenaar recht op door de coöperatie behaalde winst op verkochte opgewekte stroom. Ook betaalt hij/zij geen energiebelasting over de  door de coõperatie geleverde stroom, naar rato met zijn bezit aan certificaten, waarvan er 275 zijn uitgegeven.

Burgerinitiatief ondersteund door diverse partijen

Het oorspronkelijke initiatief om tot een gezamenlijke oplossing voor duurzame energie te komen, is ontstaan vanuit de Stadsraad Veere. Bij de ontwikkeling van verdere plannen zijn geïnteresseerde bewoners begeleid door ‘Maak onze regio duurzamer’, een adviesorgaan dat vraag en aanbod aan elkaar koppelt. De nadere realisering is tot stand gekomen met medewerking van het Zeeuws Klimaatfonds, Bouwbedrijf Veere, gemeente Veere en Rabobank  Walcheren-Noord-Beveland.

Tweede installatie bij voldoende belangstelling

Het toegestane verzorgingsgebied van een coöperatieve zonnestroominstallatie wordt bepaald door middel van een zogenaamde postcode-roos. In het hart van de roos wordt de zonnestroom opgewekt, de coöperatieleden dienen te wonen in de fysiek aan elkaar grenzende gebieden (bloemblaadjes) rondom het hart. Bij voldoende belangstelling is coöperatie ZEV bereid een tweede zonnestroominstallatie te verwezenlijken. Hiervoor is een wachtlijst opgesteld. Geïnteresseerden die wonen in de postcodegebieden 4351, 4352, 4354, 4332 of 4341 kunnen zich aanmelden bij Kees Deggeller via postcoderoosveere@gmail.com. Het initiatief is vooral geschikt voor kleinverbruikers die geen vergunning kunnen krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen, een ongeschikt dak hiervoor hebben of het simpelweg niet mooi vinden panelen op eigen terrein aan te brengen. Ook aanbieders van een geschikte locatie voor de nieuwe installatie worden uitgenodigd te reageren.