Kap Veerse Bos: CDA vragen aan B&W

Het CDA deelt onze zorgen ten aanzien van de bomenkap in het Veers Bos. Hieronder staan de vragen die zij naar aanleiding van ons bericht hebben gesteld aan B&W. De PZC van 9/8/2019 weidt er ook een artikel aan.

Tjeerd Kuiper


Vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Veere 

Datum: 6 augustus 2019

Betreft: bomenkap in het Veerse bos

Wij maken ons zorgen over het kappen van bomen in het Veerse bos door Staatsbosbeheer. En met name de wijze waarop het bos na het kappen van de bomen wordt achtergelaten. Het is ons bekend dat veel essen ziek zijn en de essentaksterfte bestreden moet worden. Maar de wijze waarop dit nu gebeurt vinden wij veel te rigoureus. Volgens de Wet natuurbescherming en de provinciale Omgevingsverordening moet, als bomen worden gekapt, de herbeplanting op een bosbouwkundig verantwoorde wijze plaats vinden. Dit betekent onder meer:

  • dat de herbeplante houtopstand moet kunnen uitgroeien tot een volwaardige en duurzame houtopstand;
  • dat de herbeplante houtopstand binnen een periode van vijf a tien jaar een gesloten kronendak vormt;
  • dat de herbeplante houtopstand in kwantiteit en kwaliteit ten minste vergelijkbare ecologische en landschappelijke waarden vertegenwoordigt als de gevelde houtopstand.

 

Een gedeelte van het Veerse bos (rechts van de Polredijk als je van Veere komt, plaatselijk bekend als de Katte Polder) is reeds onder handen genomen. Wat Staatsbosbeheer tot nu toe hier heeft gedaan lijkt meer op verwoesting dan op beheer: afgebroken takken, dode stammen, omgevallen bomen, en heel veel brandnetels. En daar tussen keurig op een rijtje nieuwe aanplant als in een productiebos. Vanaf 12 augustus 2019 gaat Staatsbosbeheer beginnen met de volgende fase van het kappen van bomen in het Veerse bos, namelijk het gedeelte tussen de Polredijk en de Landschuurweg. Afgaande op de talloze rode stippen lijkt het een grote kaalslag te gaan worden. Blijkbaar is Staatsbosbeheer zich onvoldoende bewust van de grote waarde van dit gebied.

Vragen aan het college:

  1. Is het college met ons van mening dat Staatsbosbeheer te weinig rekening houdt met de grote waarde van het Veerse bos door veel te rigoureus bomen te kappen in dit gebied?
  2. Is de toestand waarin het bos ter plaatse van de Katte Polder zich momenteel bevindt, de eindsituatie?
  3. Zo ja, is het college van mening dat de wijze waarop nu in het Veerse bos wordt herbeplant voldoet aan de bosbouwkundig verantwoorde wijze van herbeplanting zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming en de provinciale Omgevingsverordening?
  4. Zo niet, is het college bereid om Staatsbosbeheer en de provincie (als bevoegd gezag) hierop aan te spreken en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden op grond van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening?

Wij hebben een voorkeur voor schriftelijke beantwoording.

De fractie van het CDA,

Pieter Wisse

Johan Sanderse

Leen Meijers