Gedachtenissamenkomst op 1 november.

In het begin van november zien we op vele plaatsen overal ter wereld gedachtenissamenkomsten.  Men herdenkt dan degenen die ons zijn ontvallen. Normaal gesproken doen we dat in november in de kerk maar er zijn ook mensen die niet naar de kerk gaan en ook hen willen we in de gelegenheid stellen om te gedenken.  Op 1 november is het Allerheiligen en dan willen we in de kleine kerk van Veere een samenkomst organiseren voor een ieder die iemand wil gedenken.

Deze samenkomst heeft niet een specifiek kerkelijk of godsdienstig karakter maar is bedoeld voor iedereen in onze omgeving die een naaste wil gedenken en daar ook gestalte aan wil geven. Iedereen is welkom om deze samenkomst bij te wonen en daar ook onderdeel van te zijn. Door muziek, gedichten, stilte en symboliek willen we onszelf bepalen bij de eindigheid van ons bestaan. Het is goed om daar met elkaar gestalte aan te geven en daar willen we als kerk ruimte voor geven zonder bepalend te zijn.

Het is goed om dit bericht te delen met vrienden, kennissen of familie. Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de predikant Jouke Droogsma 0511-855191 of dsdroogsma@gmail.com.