9 december Stadsraad vergadering en Stadsheraut

De openbare Stadsraad vergadering is maandag 9 december om 19.30u in de Korenmaat aan de Kerkstraat.

Inloop (met koffie) om 19.15 u. De agenda vindt u in de Stadsheraut december 2019

De begroting vindt u hier Begroting 2019 en 2020.