Sylvia geridderd! Gefeliciteerd.

Sylvia Merrett van Dam is op 12/12/2019 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar vele vrijwilligerswerk. Dat betrof onder andere haar bijdragen aan Stichting Delta Cultureel en het reminiscentie project voor dementerende  ouderen: de herinneringskoffer. Meer informatie hierover vindt u hier