Fijn wonen in Veere

Onze toekomstvisie

Wij, inwoners van Veere, willen fijn wonen Veere. Daarom hebben wij een toekomstvisie gemaakt. Die vindt u hier.

De visie bestaat uit 11 thema’s:

 1. Sociale betrokkenheid
 2. Toerisme
 3. Openbare ruimte
 4. Recreatieve voorzieningen
 5. Basisvoorzieningen
 6. Basisschool en peuterspeelplaats
 7. Duurzaam en levensloopbestendig wonen
 8. Thuiszorg
 9. Eerste lijn medische zorg
 10. Gemeentelijk beleid
 11. Informatievoorziening

 

Elk thema bestaat uit drie gedeeltes: analyse, toekomstvisie en speerpunten. Een aantal  speerpunten is vertaald in projectplannen. Sommige daarvan zijn gereed, andere zijn in uitvoering. Hiernaast vindt u de huidige projecten en hun “kartrekker”. 

 

Projecten en hun voortgang

Autoluw Veere (Nico Van Rijswijk)
Voorstel aangeboden aan gemeenteraad (klik hier).

Fietsparkeren (Nico Van Rijswijk)
Voorstel aangeboden aan gemeenteraad (klik hier).

Onderhoud strandje (Jan Paul Loeff)
Waterschap is benaderd voor actie.

Renovatie bestrating (Jan Paul Loeff)
St Pieterstraat, Oomsstraat, Stadhuisstraat worden in 2018 aangepakt.

Speelplaats De Moucheronhof (Shirly Maljaars)
Wordt in 2018 gerenoveerd.

Duurzaam wonen (Tjeerd Kuiper)
Gestart.

Postcoderoosregeling ( Kees Deggeler)
Gestart.

Vrijwilligers in de zorg (Ellen Vooijs)
Gestart.

Website “Stadsplein Veere” (ArndJan van Wijk)
Eerste versie beschikbaar 2-2018.