Politie  (spoed: tel 112)

Website: klik hier;
Politiebureau: Achter de Houttuinen 10, Middelburg.
Tel (geen spoed): 0900-8844.

Gemeente Veere

Website: klik hier.
Gemeentehuis, Traverse 1, 4357 ET Domburg,
Tel. 0118 – 55 54 44

Bestuur
B&W: klik hier
Raadsleden: klik hier
Commissies
– Maatschappelijke ontwikkeling (MO): klik hier
– R
uimtelijke ordening (RO): klik hier
Vergaderkalender:  klik hier

Gemeente: meldingen
Klachten over uw buurt:  klik hier.
Storing rioolpomp:  klik hier.
Kapotte lantaarnpaal: klik hier.
Verloren of gevonden voorwerpen: klik hier.

Gemeente: Diensten
Parkeervergunning/kraskaarten: klik hier.
Afvalkalender: klik hier.
Grofvuil laten ophalen: klik hier.

Gemeente: projecten en beleid

  • Tweede woning beleid. Verordening klik hier; Vergunningen klik hier 
  • Bestemmingsplan stad Veere (2013). Klik hier.
  • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Klik hier.
  • Kleine ergernissen. Klik hier.
  • Leefbaarheidsbijdrage. Klik hier.
  • Veelzijdig Veere. Klik hier.
  • Placemaking stad Veere. Klik hier.
  • Kadernotitie detail en horeca (Stad Veere). Zie hoofdstuk 3 van het bijlagenboek bestemmingsplan Veere van 2013. Klik hier.