Leefbaarheid

De vereniging Stadsraad Veere komt op voor de leefbaarheid in Veere en de belangen van de inwoners van de kern Veere (stad Veere, Zanddijk en Buiten de Veste). Uw ondersteuning om de leefbaarheid te verbeteren is belangrijk. Wordt daarom lid (€7.50 per jaar).  Ga naar www.stadsraadveere.nl.

“Fijn Wonen in Veere” was een overkoepelend project gedragen door inwoners om de leefbaarheid te verbeteren. Een aantal deelprojecten loopt nog. Meer informatie daarover vindt u hier .

Een van de deelprojecten is verduurzaming. Meer informatie daarover vindt u hier.