Duurzaam wonen

Energiezuiniger wonen

Als u wilt investeren in energiezuiniger wonen kunt u het beste de volgende volgorde aanhouden:

(1) betere isolatie (vloer, muur, ramen, plafond/dak)
(2) zuiniger verwarming (HR-ketel, warmtepomp, etc.)
(3) eigen energieopwekking  (zonnepanelen/warmwater)
(4) regenwateropvang en gebruik (tuin,  ramenwassen, autowassen)

Voor de historische panden in Veere zijn mogelijkheden  vaak beperkt. De gemeente helpt inwoners echter actief mee. Samen met Middelburg en Zierikzee wordt gekeken naar wat de beste aanpak  is.  Aan een zogenaamd monumenten paspoort wordt gewerkt. Contact: Stadsraad Veere info@stadsraadveere.nl.

Opplussen

Als u uw woning wilt aanpassen om daar zolang mogelijk in te kunnen blijven wonen dan kan de overheid helpen met deskundige adviseurs en subsidies. Contact op werkdagen tel nummer 0118-58 36 87 of mail met info@welzijnveere.nl.

Voor wie geldt de regeling?
– Als u in een eigen woning binnen de gemeente Veere woont
– Als u 55 jaar of ouder bent
– Als u zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen.

Zonne-Energie Coöperatie Veere

Zesentwintig huishoudens hebben zich verenigd in de Zonne-Energie Veere Coöperatie (“ZEV”), de eerste van drie energiecoöperaties op Walcheren die sinds 28 februari 2019 operationeel is. Het dak van een loods van Bouwbedrijf Veere in Zanddijk dient als plek waar de benodigde zonnepanelen op zijn bevestigd. Op deze wijze kunnen de deelnemers, veelal eigenaren van monumentale panden in de kern van de stad, met alle beperkingen van dien, toch profiteren van duurzame energiewinning.

Duurzaam en voordeliger
Het gezamenlijk produceren van duurzame energie kent vele voordelen. Niet alleen dragen de gebruikers bij aan een lagere belasting van het milieu, ook levert de investering een gunstig rendement en zijn er fiscale voordelen. Het systeem is gebaseerd op het inkopen van energiecertificaten voor een vaste periode van 15 jaar. Gedurende deze periode heeft de certificaateigenaar recht op door de coöperatie behaalde winst op verkochte opgewekte stroom. Ook betaalt hij/zij geen energiebelasting over de  door de coöperatie geleverde stroom, naar rato met zijn bezit aan certificaten, waarvan er 275 zijn uitgegeven.

Burgerinitiatief ondersteund door diverse partijen
Het oorspronkelijke initiatief om tot een gezamenlijke oplossing voor duurzame energie te komen, is ontstaan vanuit de Stadsraad Veere. Bij de ontwikkeling van verdere plannen zijn geïnteresseerde bewoners begeleid door ‘Maak onze regio duurzamer’, een adviesorgaan dat vraag en aanbod aan elkaar koppelt. De nadere realisering is tot stand gekomen met medewerking van het Zeeuws Klimaatfonds, Bouwbedrijf Veere, gemeente Veere en Rabobank  Walcheren-Noord-Beveland.

Tweede installatie bij voldoende belangstelling
Het toegestane verzorgingsgebied van een coöperatieve zonnestroominstallatie wordt bepaald door middel van een zogenaamde postcode-roos. In het hart van de roos wordt de zonnestroom opgewekt, de coöperatieleden dienen te wonen in de fysiek aan elkaar grenzende gebieden (bloemblaadjes) rondom het hart. Bij voldoende belangstelling is coöperatie ZEV bereid een tweede zonnestroominstallatie te verwezenlijken. Hiervoor is een wachtlijst opgesteld. Geïnteresseerden die wonen in de postcodegebieden 4351, 4352, 4354, 4332 of 4341 kunnen zich aanmelden bij Kees Deggeller via postcoderoosveere@gmail.com. Het initiatief is vooral geschikt voor kleinverbruikers die geen vergunning kunnen krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen, een ongeschikt dak hiervoor hebben of het simpelweg niet mooi vinden panelen op eigen terrein aan te brengen. Ook aanbieders van een geschikte locatie voor de nieuwe installatie worden uitgenodigd te reageren.