Duurzaam wonen

Energiezuiniger wonen

Als u wilt investeren in energiezuiniger wonen kunt u het beste de volgende volgorde aanhouden:

(1) betere isolatie (vloer, muur, ramen, plafond/dak)
(2) zuiniger verwarming (HR-ketel, warmtepomp, etc.)
(3) eigen energieopwekking  (zonnepanelen/warmwater)
(4) regenwateropvang en gebruik (tuin,  ramenwassen, autowassen)

Voor de historische panden in Veere zijn mogelijkheden  vaak beperkt. De gemeente helpt inwoners echter actief mee. Samen met Middelburg en Zierikzee wordt gekeken naar wat de beste aanpak  is.  Aan een zogenaamd monumenten paspoort wordt gewerkt. Contact: Stadsraad Veere info@stadsraadveere.nl.

Opplussen

Als u uw woning wilt aanpassen om daar zolang mogelijk in te kunnen blijven wonen dan kan de overheid helpen met deskundige adviseurs en subsidies. Contact op werkdagen tel nummer 0118-58 36 87 of mail met info@welzijnveere.nl.

Voor wie geldt de regeling?
– Als u in een eigen woning binnen de gemeente Veere woont
– Als u 55 jaar of ouder bent
– Als u zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen.

Investeren in zonne-panelen op andermans dak

Een op te richten coöperatie laat zonnepanelen plaatsen en beheren op een daarvoor geschikt dak in de buurt.  U kunt deelnemen aan die coöperatie door participaties te kopen. Voorbeeld: postcodestroom project  Aagterkerke stelt participaties ter beschikking voor € 280.– met een looptijd van 15 jaar. Het verwachte rendement over die periode, gebruik makend van de zogenaamde postcoderoosregeling, wordt geschat op 4%.