Onze huisarts is met pensioen gegaan. U heeft dat onder andere in de PZC kunnen lezen. Klik hier. Onze nieuwe huisarts heet Astrid Slobbe. We heten haar van harte welkom. Ter gelegenheid van het afscheid van Rene van Tol hield de voorzitter van de stadsraad een korte toespraak en bood een geborduurde doek aan gemaakt door Sylvia van Dam en een beeldje gemaakt door kunstenares Olle Feenstra (Middelburg).