De gemeente heeft u via de “afvalkrant” geïnformeerd over de nieuwe afvaltarieven in 2022. Het streven van de gemeente is nobel. Minder afval in de grijze bak. Daarom wordt u financieel aangemoedigd zo min mogelijk gebruik te maken van de grijze bak: elke keer dat u dat de bak aanbiedt kost u dat €6.50. De eerste 6 bakken zijn “gratis”. Daarboven op moet u vastrecht betalen; voor meerpersoonshuishoudens is dat €233.–.

Nu een klein sommetje voor meerpersoonshuishoudens:
In 2021 was het vastrecht €271,19; daarvoor werd elke twee weken (26 maal) de grijze container geleegd.
In 2022 wordt het vastrecht €233; 26 maal de grijze bak  legen kost €130.00 extra; samen wordt dat €363. Dat is meer dan €90,00 hoger dan in 2021. Een heel forse stijging! Maar als u uw bak slechts 6 maal per jaar aanbiedt (eenmaal per twee maanden) bent u ongeveer €40.– goedkoper uit dan in 2021.

Natuurlijk geldt bovenstaande niet voor huishoudens die aangewezen zijn op ondergrondse containers. Die blijven een vast tarief betalen zonder financiële prikkel. Hun tarief (meerpersoonshuishoudens) wordt 274,50. Een verhoging van ongeveer 3 euro per jaar. Is dat een gelijke behandeling van alle burgers????

Hopelijk leidt de nieuwe regeling niet tot vervuiling van het GFT afval en het oud papier afval of tot het dumpen van afval in het openbaar. Dat laatste zou zonde zijn voor onze schone stad.