Bestuur

Vacature

 • Voorzitter
 • Contacten MSV, Veerse organisaties
 • Overleg gemeente en andere overheidsinstellingen
 • Contacten met pers en representatie
 • Contacten met stads- en dorpsraden
 • Overleg kleine kernen
 • Ruimtelijke ordening en monumenten

Nico van Rijswijk

 • Plv. voorzitter
 • Secretaris – communicatie achterban
 • Stadsheraut
 • Ruimtelijke ordening en vervoer
 • Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening

Elly Boeckhout

 • Penningmeester, ledenadministratie
 • Sociale zaken en welzijn

Gerwin Hament

 • Bestuurslid algemeen

Ruud Backx

 • Bestuurslid algemeen

Tjeerd Kuiper

 • Beheerder websites