Het volgende bericht kregen we van Tennet

In mei voert Next Geo Solutions in opdracht van TenneT onderzoekswerkzaamheden uit op het Veerse Meer. We onderzoeken of de bodem geschikt is voor het aanleggen van de ondergrondse kabels die straks het windenergiegebied IJmuiden Ver met het hoogspanningsstation op het vasteland verbinden. De informatie die we met deze onderzoeken verzamelen is nodig voor het ontwerp van de kabels en om de exacte route en de aanlegtechnieken van de kabels te bepalen.

Wat gebeurt er precies op het Veerse Meer?

Op het Veerse Meer brengen we met een sonar de bodem en de onderliggende bodemlagen in kaart. Bij deze zogenaamde ‘geofysische metingen’ maken we geen contact met de bodem. Ook kijken we of er objecten op de bodem liggen die we nader moeten onderzoeken. In een latere fase voeren we metingen in de bodem uit en nemen we grondmonsters. De monsters geven ons informatie over de samenstelling van de bodemlagen. Deze informatie gebruiken we voor het bepalen van de aanlegtechniek en het ontwerp van de kabels.

Wat merkt u van de onderzoeken op het Veerse Meer?

In principe merkt u niets van deze onderzoeken. Tijdens de geofysische metingen kunt u schepen tegenkomen met daarop de tekst ‘survey’, zoals op de afbeeldingen hieronder. Vaarverkeer kan blijven plaatsvinden tijdens de metingen, evenals andere activiteiten op het Veerse Meer.

Over enkele weken voeren we ook geotechnische onderzoeken uit op het Veerse Meer. Zodra de planning van deze onderzoeken bekend is, zullen we u hierover informeren.

Wilt u meer weten over het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha? Bezoek dan onze website: https://www.netopzee.eu/ijmuidenveralpha/ [1]

Mocht u verder vragen hebben dan horen wij dat graag!

Met vriendelijke groeten,

Johanna Breuning

Strategisch Omgevingsmanager

Community Relations