Gemeente Veere

Voorontwerp bestemmingsplan plus

Het Bestemmingsplan+ is één bestemmingsplan voor alle woonkernen met bestaand beleid. Hierin staat per woonkern per perceel beschreven wat de bestemming is. Alle gebruiks- en bouwmogelijkheden staan erin vastgesteld. Zie de website van de gemeente https://www.veere.nl/bestemmingsplan-plus. Afgelopen week heeft de gemeente twee informatie bijeenkomsten gehouden. Het blijkt dat het plan nogal wat onduidelijkheden bevat. Dat …

Voorontwerp bestemmingsplan plus Lees meer »

Onderhoud vestingwallen

Naar aanleiding van een brief die Bas Vooijs namens de Stichting Veere heeft gestuurd aan de gemeente kwam het onderstaande antwoord: Geachte heer Vooijs, Hierbij wil ik reageren op uw brief van 12 oktober j.l. Excuus dat dat nog niet eerder is gebeurd. U vraagt in uw schrijven aandacht voor het onderhoud van de Vestingwallen …

Onderhoud vestingwallen Lees meer »

Omgevingsvisie Veere ter inzage tot 04/1/2023

Het volgende bericht kregen we van de gemeente: De gemeente Veere heeft een omgevingsvisie gemaakt. Deze visie (in ontwerp) en de daarbij behorende milieueffectrapportage (PlanMER) ligt de komende zes weken voor iedereen ter inzage. De omgevingsvisie Veere 2047 biedt een vooruitblik op de leefomgeving tot het jaar 2047. Het is een langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de …

Omgevingsvisie Veere ter inzage tot 04/1/2023 Lees meer »

Onderhoud vestingwallen

En met dat onderhoud zijn we niet tevreden en dat hebben we al verschillende malen aan de gemeente laten weten. De Stichting Veere schrijft dat ook in aangehecht bericht Vestingwallen.

Scroll naar boven