De nieuwe stadsheraut

De Stadsheraut van september: klik op Stadsheraut september 2020 De ledenvergadering van september gaat helaas niet door vanwege Corona. We hopen weer bij elkaar te komen in december 2020.

Lees verderDe nieuwe stadsheraut

Stroomkabel door Veerse meer?

Integrale Effectenanalyse en milieueffectrapport gepubliceerd Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden…

Lees verderStroomkabel door Veerse meer?

Maaibeleid?

Van Peter Berkvens kregen we het volgende bericht over het maaibeleid. Reageren kan naar Peter (p.berkvens@hetnet.nl) of naar info@stadsraadveere.nl. Bij verschillende overheden (Waterschap, de Provincie en de Gemeente Veere) heb…

Lees verderMaaibeleid?