Naar aanleiding van onze klacht over de bezorging van DHL hebben we een positief bericht ontvangen bericht van de regiomanager DHL servicepoints.

Geachte heer Loeff,

Hierbij wil ik reageren op uw brief van 7 juni. Allereerst excuses voor het feit dat er vanuit DHL nu pas een reactie komt op uw schrijven. Op dit moment wordt een nieuwe regiomanager voor het gebied Zeeland ingewerkt vandaar dat ik deze case even op mij heb genomen.

Dank voor uw feed-back. Dit stelt ons in staat om structurele verbeteringen door te voeren in onze dagelijkse processen en ook op individueel niveau kunnen we daar waar nodig anticiperen.

Vanuit een toenemende vraag uit de markt leveren onze bezorgers in steeds kortere time frames, en notificeren wij de klanten zodat zij niet gedwongen zijn om de gehele dag te wachten tot er een bezorger komt. Dit geeft wel een extra druk voor de bezorger, maar neemt niet weg dat zij zich te allen tijde moeten houden aan standaard instructies tijdens het bezorgproces. Bij buren bezorgen mag alleen wanneer de verzender van het pakket hier toestemming voor geeft. Dus ook wanneer de ontvanger dit aangeeft moet een bezorger zich houden aan deze instructie, dit om fraude te voorkomen. Het is niet mogelijk om hier lokaal van af te wijken.Wanneer er voor ontvanger reden is om een klacht in te dienen willen wij u verzoeken om dit te doen via onze Klantenservice, te bereiken per email via klantenservice.dhlparcel@dhl.com of telefonisch via 0900 22 22 120 (€1 per gesprek). Graag hierbij datum , postcode, huisnummer en tijdstip vermelden zodat wij per bezorger de klacht kunnen registreren. Alle klachten worden door een operationele regiomanager frequent gemonitord. Juist op deze manier zijn wij in staat om onze kwaliteit op het gewenste niveau te houden en kunnen wij maatregelen nemen als dat nodig is.

In het huidige bezorgproces worden pakjes, die wij niet kunnen bezorgen vanwege niet thuis, de volgende dag afgeleverd bij het dichts bij zijnde DHL ServiePoint. De keuze wordt op basis van GPS coördinaten ( door de lucht ) bepaald. Vanuit die keuze moet een inwoner vanuit de postcode 4351 naar Kamperland om een pakje op te halen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we ons daar niet bewust van zijn geweest. Wij zullen dit in ons proces aanpassen zodat pakjes, bestemd voor inwoners van Veere die op moment van bezorging niet thuis zijn, de volgende dag nog eens opnieuw worden aangeboden bij de ontvanger.

U merkt dat wij uw feed-back uitermate serieus nemen, publicatie in uw beider media lijkt mij dan ook niet nodig. Wij vertrouwen erop u hierbij juist te hebben geïnformeerd en verzekeren u dat wij onze uiterste zorg zullen blijven besteden aan de uitvoering van onze bezorging.

Vriendelijke groet, Kind regards,

Theo Strik

Regiomanager DHL Servicepoints

DHL Parcel Benelux