Op de link vind u het financieel jaaroverzicht van de Stadsraad Veere dat goedgekeurd is door de kascommissie. 2020 jaaroverzicht 2019