Werkzaamheden plein Campveerse Toren

Het volgende bericht kregen we van de gemeente.

Beste bewoners,
Hierbij informeren wij u over planning werkzaamheden plein Campveerse Toren en Oranjeplein in Veere.
start
Op maandag 10 januari 2022 starten wij met het herinrichten van het plein Campveerse Toren en het herinrichten van het Oranjeplein. De werkzaamheden worden uitgevoerd door _JD Infra_ Aannemingsbedrijf BV uit Koudekerke.
Wat gaan wij doen?
De werkzaamheden plein Campveerse Toren bestaan uit het vernieuwen van een deel van de riolering, vernieuwen fundering en het herstraten van de verhardingen. Het deel riolering voor de IJssalon Capello Giallo ligt in verontreinigde grond, dit deel wordt gesaneerd. Start van deze grondsanering is op dinsdag 11 januari.

Op het Oranjeplein wordt een deel van de parkeervakken ingericht als fietsparkeerplaatsen en een deel als plantsoen.

Planning
De werkzaamheden worden naar verwachting uiterlijk 14 april 2022 afgerond. Slecht weer, vorst en onvoorziene zaken kunnen de planning beïnvloeden.

Tijdens de werkzaamheden plein Campveerse Toren wordt het plein voor al het verkeer afgesloten.

Contactgegevens
Contactpersoon JDInfra is Jos Duvekot, hij is onder werktijden te bereiken via telefoonnummer 0118 563 535 [1] en E-mail info@jdinfo.nl
Contactgegevens gemeente Veere: toezichthouder uitvoering werkzaamheden: Ronald Daniëlse; tel. 0118 555426 en E-mail rj.danielse@veere.nl

Met vriendelijke groet,
Ronald Danielse
Senior Toezichthouder Beheer&Onderhoud

 

Scroll naar boven