Het bestuur van de Stadsraad Veere stelt voor om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van  €2000.- te besteden aan het Stadscarillon. Het gaat om een aanvulling van de losse noten van de speeltrommel. Eén en ander naar aanleiding van het  bericht  van onze stadsbeiaardier David van der Vlies. Klik op  Stadscarillon