Het volgende komt van onze huisarts

Voor informatie kunt u de volgende betrouwbare informatiebronnen raadplegen:

www.rivm.nl
www.ggdzeeland.nl   telefoonnr 0800-1351
www.adrz.nl 
www.thuisarts.nl (door huisartsenorganisatie ontwikkelde site met goede info)

Het belangrijkste blijft echter:

  • Houd afstand, blijf zoveel mogelijk binnen, zeker bij koorts en verkoudheid.
  • Ga zoveel mogelijk door met wat het normale leven/ritme was/is; kijk bijv slechts 2 keer per dag naar het journaal.
  • Blijf  sociale contacten onderhouden maar dan zoveel mogelijk  per mail telefoon of face time; dit is zeker van belang voor mensen met een al kwetsbaar sociaal netwerk.