Persbericht Kievitenlaan

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag is de Kievitenlaan weer aan de orde gesteld door D66. Uit de antwoorden van wethouder De Visser blijkt dat de gemeente waarschijnlijk bij haar standpunt blijft. Dit ondanks de vele verzoeken die door de Stadsraad Veere en anderen zowel mondeling als schriftelijk zijn gedaan. De bewoners tellen gewoon niet mee in de overwegingen. Daarom hebben we een scherp persbericht uitgestuurd in de hoop B&W te stimuleren af te zien van de door hun gekozen weg. Meer informatie vindt u in het persbericht Stadsraad Veere

Scroll naar boven