Van Peter Berkvens kregen we het volgende bericht over het maaibeleid. Reageren kan naar Peter (p.berkvens@hetnet.nl) of naar info@stadsraadveere.nl.

Bij verschillende overheden (Waterschap, de Provincie en de Gemeente Veere) heb ik het maaibeleid aan de orde gesteld.
Er wordt zo vroeg in het jaar ongelooflijk veel gemaaid vooral ook op plaatsen waar ik en anderen niet het nut van inzien.
Ik heb intussen een map met mail en briefwisselingen met de genoemde overheden.

Zo heb ik de Provincie gevraagd waarom het nodig was om het talud langs de Kanaalweg Westzijde volledig kaal te maaien.(zie onder) Ik heb nog
geen reactie ontvangen.

Aan de Provincie Zeeland
18/5/2020
Geachte mevr. Pijpelink,

Het spijt mij dat ik u weer moet lastig vallen over het maaibeleid van de Provincie. Dit keer gaat het over de Kanaalweg Westzijde in Veere. Tot mijn stomme
verbazing en grote verontwaardiging is het talud over de hele lengte gemaaid. Vorige week heb ik nog foto’s gemaakt van de weelderige begroeiing en
genoot ik, omwonenden en passanten van de groei en bloei op helling.  De Kanaalweg Westzijde is een doodlopende weg en er staan enkele
woningen. Het is te bizar voor woorden dat er hier gemaaid wordt. Dit is ook volledig in tegenspraak met hetgeen u mij in de mail van 6
mei hebt laten weten. Er zou in het voorjaar en vroege zomer alleen daar gemaaid worden waar het voor de verkeersveiligheid nodig is.

In mijn mail van 3 mei aan u heb ik aangegeven dat het maaibeleid van de Provincie kennelijk vast ligt in procedures die al jaren zo worden
uitgevoerd. U liet eerder weten dat de provincie rekening houdt met natuurwaarden en behoud of versterking van de biodiversiteit. Kennelijk is deze
zienswijze nog niet doorgedrongen bij uw ambtenaren. Ik meld wat ik zie maar ik houdt mijn hart vast voor alle gebieden waar ook de klepel maaier
zonder dwingende redenen over heen is gegaan of nog gaat.

Met teleurstellende groet en in afwachting van uw bericht.
Met vriendelijke groet,

Peter Berkvens_