Nieuws

 • Aanbevelingen Stadsraad Veere m.b.t. parkeerbeleid gemeente Veere

  De werkgroep Verkeer heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Ze zullen op de aanstaande ledenvergadering worden besproken. Inleiding Reeds vele jaren dringt de Stadsraad Veere er bij de gemeente Veere op aan de kern van het stadje autoluw te maken. Veere is te mooi om ontsierd te worden door grote hoeveelheden blik, maar is ook te…

 • Nieuwe melodieën klinken in het mooie Veere

  Vanaf de stadhuistoren in Veere klinken de komende maanden twee andere melodieën voordat de halve uurslagen en de hele uurslagen klinken. Samen met vrijwilliger Adrie van B&B Binnengewoon heeft stadsbeiaardier David van der Vlies de nieuwe noten op de speeltrommel gezet. Adrie zit in de grote trommel om de noten vast te draaien die de…

 • Bestuurswisseling

  Ludo van Oyen heeft aangegeven terug te willen treden als penningmeester. Gerwin Hament volgt hem op.

 • Een Hellingbaan (Opril) op het Bastion

  Yvonne de Nijs en Jan Paul Loeff hebben gekeken naar de bereikbaarheid van het Bastion voor rolstoelen, kinderwagens en dergelijke en komen met het volgende voorstel dat ze willen presenteren aan de gemeente Inleiding Veere is gezegend met een prachtige vesting en met een mooi pad over de wallen van die vesting. Dat pad begint…

 • Parkeerbeleid bij evenementen

  Het beleid voor het gebruik van “betaalde parkeerterreinen” voor evenementen is aangescherpt. Zie aangehechte notitie van de gemeente Veere. Klik op Gebruik betaald parkeerterreinen activiteiten en evenementen

 • Voorontwerp bestemmingsplan plus

  Het Bestemmingsplan+ is één bestemmingsplan voor alle woonkernen met bestaand beleid. Hierin staat per woonkern per perceel beschreven wat de bestemming is. Alle gebruiks- en bouwmogelijkheden staan erin vastgesteld. Zie de website van de gemeente https://www.veere.nl/bestemmingsplan-plus. Afgelopen week heeft de gemeente twee informatie bijeenkomsten gehouden. Het blijkt dat het plan nogal wat onduidelijkheden bevat. Dat…

 • Onderhoud vestingwallen

  Naar aanleiding van een brief die Bas Vooijs namens de Stichting Veere heeft gestuurd aan de gemeente kwam het onderstaande antwoord: Geachte heer Vooijs, Hierbij wil ik reageren op uw brief van 12 oktober j.l. Excuus dat dat nog niet eerder is gebeurd. U vraagt in uw schrijven aandacht voor het onderhoud van de Vestingwallen…

 • Trekkers Light Tour op 29 dec.

  Op 29 december aanstaande vindt er weer een Trekkers Light Tour plaats op Walcheren. De organisatie hiervan is in handen van de Trekkertrek Aagtekerke. Dit jaar zullen ze ook Zanddijk en Veere aandoen met zo’n 100 mooi versierde, verlichte trekkers. De start is in Aagtekerke. De route gaat in Veere vanaf de rotonde Veerseweg. Van…

 • Stadsbos Veere?

  Monika van Sorgen zond ons een voorstel voor een “Stadsbos” aan het Bastion/Gedempte haven. U vindt haar voorstel hier: Stadsbos bastion veere. Uw reactie is welkom.

 • Onze zienswijze op de omgevingsvisie 2047

  De link naar de omgevingsvisie hebben we op 27/11 op deze website geplaatst. De Stadsraad heeft op deze visie met een zienswijze gereageerd op 7-12-2022. De tekst vindt u hier. Reacties zijn welkom.

 • Nieuwe stadsheraut en ledenvergadering

  De nieuwe stadsheraut is uit. U vindt hem hier:  stadsheraut december 2022 De openbare ledenvergadering wordt gehouden op maandagavond 12/12 om 19.30 in de Korenmaat. Inloop vanaf 19.15 voor een kopje koffie. De agenda vindt u in de heraut.

 • Omgevingsvisie Veere ter inzage tot 04/1/2023

  Het volgende bericht kregen we van de gemeente: De gemeente Veere heeft een omgevingsvisie gemaakt. Deze visie (in ontwerp) en de daarbij behorende milieueffectrapportage (PlanMER) ligt de komende zes weken voor iedereen ter inzage. De omgevingsvisie Veere 2047 biedt een vooruitblik op de leefomgeving tot het jaar 2047. Het is een langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de…

 • Ontwikkelingen Oranjeplein Veere

  Op 1 november is het college van Veere bijgepraat over de uitwerking van de plannen voor het Oranjeplein  en de financiële consequenties daarvan. De volgende afspraken zijn gemaakt over het vervolg: Eerst wordt de raad geïnformeerd over het verloop van het proces (begin 2023). Er worden gesprekken gevoerd met geïnteresseerden die willen gaan ontwikkelen op het…

 • Kievitenlaan: geen recreatieve verhuur

  B&W heeft besloten om recreatieve verhuur van de appartementen aan de Kievitenlaan niet toe te staan. Dat is een hele opsteker voor ons als bestuur van de Stadsraad. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Naast Stadsraad hebben bewoners van appartementen aan de Kievitenlaan , de Stichting Veere, een actiegroep van omwonenden en bezorgde…

Scroll naar boven