De notulen van de ledenvergadering van de stadsraad vindt u door te klikken op Ledenvergadering 14 dec 2020.