32 omwonenden van de wijk Buiten de Veste hebben protest aangetekend bij de gemeente tegen de plannen om een omgevingsvergunning af te geven die recreatieve verhuur van de appartementen aan de Kievitenlaan legaliseert. Klik op Zienswijze omwonenden