Van onze correspondent Ruud Backx

Tijdens werkzaamheden voor een nieuwe riolering in de Kapellestraat werden delen van de fundering van wat waarschijnlijk  het koor zou moeten worden van de Grote Kerk blootgelegd. Onder de fundering kwamen eveneens delen van een gemetseld riool uit de 14e eeuw tevoorschijn. Archeologen van de provincie doen verder onderzoek.