Op  donderdag 1 oktober wordt in de gemeenteraad een nieuw parkeerbeleidsplan behandeld. De Stadsraad heeft al bij monde van onze voorzitter Jan Paul Loeff ingesproken in de commissievergadering. Wij zijn redelijk tevreden over het huidige parkeersysteem, al hebben wij enkele verbeteringen voorgesteld. Onze voorstellen zijn niet door de gemeente overgenomen. Het gepresenteerde plan bevat naar onze mening alleen verslechteringen.

* Betaald parkeren invoeren op de parkeerplaats Veerseweg

* Afschaffen vergunning zonder kenteken

* Invoeren dagkaarten voor toeristen in woonstraten

* Duurder maken van parkeertarieven

Wij verwachten dat de maatregelen een ‘waterbedeffect’ zullen hebben en dat geleidelijk de woonstraten in Zanddijk en Buiten de Veste ook vol zullen staan. We kunnen er op wachten dat vervolgens ook daar betaald parkeren ingevoerd wordt.

Uiteraard zal de Stadsraad ook bij de gemeenteraadsvergadering weer inspreken. Wij denken dat er meer druk nodig is en stellen het op prijs als er meer mensen uit onze gemeenschap inspreken. U kunt dat doen door u aan te melden bij griffie@veere.nl U krijgt dan de gelegenheid om aan het begin van de vergadering gedurende 5 minuten uw bezwaren kenbaar te maken. Het is handig voor de notulen als u uw tekst meestuurt bij uw aanmelding.

Het parkeerbeleidsplan vindt u hier Parkeerbeleidsplan.

Nico van Rijswijk, secretaris Stadsraad Veere