Teken petitie parkeerbeleid

Teken de petitie parkeerbeleidsplan Veere.

De stadsraad is op verschillende momenten betrokken bij het parkeerbeleid. Helaas zijn de punten die wij in 2019 al ingebracht hebben niet in het beleid opgenomen en zijn alle omstreden zaken niet met ons besproken. Wij hebben bij de gemeenteraad twee keer ingesproken en onze woede geuit.

Door onze besprekingen met de gemeente, ook samen met de MSV, hebben we kunnen redden dat het parkeerterrein aan de Veerseweg gratis blijft en dat fiscalisering van parkeren eerst in Zoutelande wordt ingevoerd en pas als het een succes blijkt wordt het in Veere op z’n vroegst in 2022 ingevoerd.

Over parkeertarieven heeft men met ons niet gesproken, alleen de indeling van parkeerplaatsen in categorieën. De verhoging van tarieven heeft ons ook verrast.

De gemeenteraad heeft na het aanhoren van vele insprekers uiteindelijk besloten. Zo werkt democratie.

De Stadsraad blijft kritisch over het parkeerbeleid. Wij hebben al gemeld bij de gemeente dat de visiteapp voor velen onwerkbaar is en daarover hebben we binnenkort een gesprek. Ook hebben wij contact gezocht met de andere dorps- en stadsraden om tot een gezamenlijk standpunt te komen t.a.v. parkeren. Wij willen voor het volgende begrotingsjaar bijvoorbeeld voorstellen om vergunninghouders overal in de gemeente vrij te laten parkeren!

Scroll naar boven