De onderstaande uitnodiging kregen we van de gemeente Veere

Uitnodiging bewoners/belangstellende Veere presentatie voorlopige uitwerking Oranjeplein te Veere

Beste bewoner en/of belangstellende,

Ons Veere nóg mooier maken. Die kans hebben we met de herontwikkeling van het Oranjeplein. Als we het goed doen, creëren we samen een nieuwe samenhang van en nieuw gezicht voor Veere. Daarom pakken we dit project zeer zorgvuldig aan. En vragen we u steeds om mee te denken. Dat begon al met het “Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein Veere” dat in 2015 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Vele betrokkenen gaven de spelregels mee voor de stedenbouwkundige ontwikkelingen op en rond het Oranjeplein in de toekomst. Tijdens dit intensieve proces stelden we een goed uitgewerkt document op waar stedenbouwkundig aan getoetst kan worden.

Het College gaf daarna opdracht aan een team van vier stedenbouwkundigen om de haalbaarheid van die ontwikkelingen te onderzoeken. Dit omdat er meerdere gegadigden zijn met ontwikkelingsplannen. Dat onderzoek zit nu in een fase waarin we u graag laten meekijken. Daarom nodig ik u van harte uit voor:

Presentatie voorlopige uitwerking Oranjeplein

Locatie: Grote Kerk, Oudestraat 26 in Veere

Datum: donderdag 25 mei 2023

Tijdstip middagsessie: 14.30 – 17.30 uur
Tijdstip avondsessie: 19.00 – 22.00 uur

Tijdens de bijeenkomst informeren de projectleider van de gemeente en een stedenbouwkundige van Buro Ma.an u over de uitkomsten van de toetsing. Een tipje van de sluiter: de uitkomsten bevestigen de uitgangspunten van de eerdere bijeenkomsten en studies, maar wijken op enkele punten ook af. Met ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt is er een aangepast plan ontstaan, dat we graag aan u voorleggen.

Tijdens de bijeenkomst is het hele team stedenbouwkundigen aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Verder is de bestaande maquette van Veere aangepast met de mogelijke nieuwe stedenbouwkundige inpassing van het Oranjebeeld. Zo krijgt u ook in 3D een eerste indruk. De sessies zijn overigens identiek: we geven twee keer dezelfde presentatie zodat iedereen de kans krijgt om aan te schuiven.

Graag willen wij aan u vragen om zorg te dragen voor verspreiding binnen uw organisatie.

Bent u er tijdens een van de sessies bij? Graag tot dan!

Namens het Projectteam Oranjeplein Veere

Raymond Versloot