Het volgende bericht ontvingen we van de boswachter.

In verreweg de meeste terreinen van Staatsbosbeheer in Zeeland-Zuid (Walcheren, de Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen) mogen honden nu met hun baasjes onaangelijnd op wegen en paden lopen. Toch blijkt in de praktijk dat niet al onze gasten daarmee even gelukkig zijn. Heel wat honden blijven immers niet bij hun baasjes, maar lopen of rennen ver voor hen uit. Vele wandelaars ervaren dat als overlast en mijden bepaalde terreinen of verleggen de route. Ook ruiters, joggers, fietsers en ATB-ers zijn niet altijd even blij met loslopende honden.

Daarnaast worden regelmatig struinende honden vastgesteld, honden die zich buiten wegen en paden in het bos begeven. Dat komt de rust van in het bos levende dieren niet ten goede. Ieder voorjaar worden weer tientallen jonge reeën het slachtoffer van rondzwervende honden. Hoeveel jongen van op de grond broedende vogels (eenden, fazanten, snippen), maar ook laag broedende zangvogels als winterkoning, heggenmus, roodborst daardoor het leven laten, is niet precies bekend, maar zal aanzienlijk zijn.

Daarom is in navolging van het landelijke beleid – overal in den lande, geldt in terreinen van Staatsbosbeheer in beginsel een aanlijn-gebod – besloten een aantal (delen van) gebieden in te richten als hondenlosloop-terreinen, maar in de overige gebieden in Zeeland-Zuid een honden-aan-de-lijn-beleid te voeren. Dat geldt ook voor het Veersebos: In een deel van het terrein van Staatsbosbeheer – zie bijgevoegde kaart (klik op  kaart hondenlosloop Veere) – mogen honden het hele jaar door onder appel en op wegen en paden los lopen, in de rest van het terrein zijn honden en hun baasjes van harte welkom, maar aangelijnd. Bij de keuze van het honden-los-deel is gekeken naar de ecologische waarde van het terrein en is ervoor gezorgd, dat er toch een mooi rondje gelopen kan worden.

Een en ander zal misschien even wennen zijn voor baasjes en hun trouwe viervoeters, maar zal op termijn voor alle partijen het verblijf in de natuur aangenamer maken.

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, groet ik,

Karel Leeftink

Boswachter publiek Staatsbosbeheer Zeeland-Zuid

Voor de overige hondenlosloop-terreinen in Midden-Zee;and verwijs ik u naar:

www.staatsbosbeheer.nl/honden-los-zeeland-zuid