Stadsraad Veere

De Stadsraad

De Stadsraad Veere is een vereniging (opgericht in 1997) met ongeveer 300 leden. Zij komt op voor de belangen van de bewoners van de kern Veere (de stad, Zanddijk en Buiten de Veste) en geeft de gemeente (B&W en de raad) gevraagd en ongevraagd adviezen over onderwerpen die voor de leefbaarheid belangrijk zijn. Ook heeft veel overleg plaats met gemeente ambtenaren, de krant en andere stads- en dorpsraden om zaken aan de orde te stellen. En dat is hard nodig om tegenwicht te bieden aan de commerciële, toeristische belangen. De Stadsraad is de enige vereniging die de belangen van de gewone burger behartigt. Laat uw stem dus horen.

Help mee deze website te verbeteren

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties ter verbetering van deze website? Ziet u nog fouten? Zend dan een email aan info@stadsraadveere.nl of vul het verbeterformulier in.

Waar houden we ons mee bezig?

Alle onderwerpen die de leefbaarheid van Veere betreffen staan op de agenda zoals Veere autoluw, parkeren van fietsen, overlast door toeristische activiteiten, 2de woningen beleid, etc.

Het bestuur

De bestuursleden vindt u hier.

Communicatie

Wilt u iets kwijt aan het bestuur, zend dan een mailtje aan info@stadsraadveere.nl of vul het contactformulier op deze website in.

Vergaderingen en Stadsheraut

We hebben 4 keer per jaar een openbare ledenvergadering. Dat de gemeente deze vergaderingen serieus neemt mag blijken uit het feit dat wethouders en raadsleden deze vaak bijwonen. De vergaderingen worden aangekondigd in ons verenigingsblad de Stadsheraut die per e-mail en via deze website verspreid wordt. Op papier is ook mogelijk voor mensen die geen email hebben.

Statuten en meer

De vereniging heeft Statuten, een Huishoudelijk reglement en een Privacy verklaring.

Bank: RABO, rekeningnummer NL83RABO 0385338627 t.n.v. Stadsraad Veere.

Scroll naar boven