Ook hier heeft de Stadsraad zich voor ingezet.

Hieronder volgt een gedeelte van het bericht in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden van 23/4/2020.

“Het is vanwege hiervoor genoemde gewenst om het verkeersbesluit van 28 december 2005 waarmee het eenrichtingsverkeer in de gehele Oudestraat in Veere is ingesteld gedeeltelijk in te trekken voor het deel Oudestraat van de Wagenaarstraat tot de Kapellestraat. Het is gewenst om in de Oudestraat te Veere, het gedeelte tussen Wagenaarstraat en Kapellestraat, de bestaande bebording (verkeersbord C03 met onderbord OB54 en verkeersbord C04-L met onderbord OB54) die het eenrichtingsverkeer regelen te verwijderen en tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. Hiervoor zal de weg deels opnieuw worden ingericht. Het is gewenst om het eenrichtingsverkeer in de Oudestraat van de Kapellestraat tot het Oranjeplein te behouden en daarvoor in dat deel van de Oudestraat net na de Kapellestraat bebording (verkeersbord C03 met onderbord OB54) die het eenrichtingsverkeer regelen te plaatsen.”