Met grote kracht heeft de voorzitter van de Stadsraad stelling genomen tegen de voorgenomen bouw van het grootschalige Waterpark Veerse Meer tijdens de vergadering op 12/10/2020 van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling op basis van een in juni gestuurde brief. Klik op  Waterpark Veerse Meer. De plannen voor dit project vindt u op de volgende link.

Een van onze leden, Peter Berkvens, heeft eveneens protest aangetekend bij de gemeente. Zie hierbeneden:

Aan B&W en de fractievoorzitters van de gemeente Veere,

Geacht College en fractievoorzitters,

In de PZC van zaterdag 10 oktober stond een artikel waarin de fractie  van SGP/CU bezwaar maakt tegen de bouw van Waterpark Veerse Meer. Met name bezwaar tegen de grootschaligheid van het project. Ook veel omwonenden hebben via petities bezwaar gemaakt tegen het project. Ondergetekende maakt zich ook zorgen over de bouw van een zo groot park van naar schatting duizend woningen. De toeristische druk op de omliggende plaatsen zal gigantisch zijn en de leefbaarheid aantasten.

Ik hoop dat B&W en alle fracties van de gemeente Veere ook bezwaar gaan maken tegen dit giga-park en daarmee te kennen geven dat ze opkomen voor de belangen van omwonenden en de kwaliteit van de leefomgeving.

Met vriendelijke groet.

Peter Berkvens