Het strandje bij het Bastion wordt opgehoogd. Daarvoor is een enorme hoop zand aangevoerd – zie foto.

 

 

 

Foto Loeff

Dit was een van de speerpunten in onze toekomstvisie 2018. Met dank aan gemeente en waterschap.