Kievitenlaan: geen recreatieve verhuur

B&W heeft besloten om recreatieve verhuur van de appartementen aan de Kievitenlaan niet toe te staan. Dat is een hele opsteker voor ons als bestuur van de Stadsraad. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Naast Stadsraad hebben bewoners van appartementen aan de Kievitenlaan , de Stichting Veere, een actiegroep van omwonenden en bezorgde Veerenaren “zienswijzen” ingediend  om recreatieve verhuur te voorkomen. Het is goed dat de gemeente naar deze geluiden heeft geluisterd. Hieronder volgt het persbericht dat de gemeente  op 4/11/2022 heeft verspreid.

Bron: https://www.veere.nl/omgevingsvergunning-kievitenlaan-geweigerd

Omgevingsvergunning Kievitenlaan geweigerd

04-11-2022, 13:32

Het college heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het recreatief verhuren van 43 appartementen aan de Kievitenlaan in Veere geweigerd. Eén van de redenen voor de weigering is het feit dat de eigenaren van de appartementen geen medewerking willen verlenen aan het onderzoek dat moet aantonen hoeveel appartementen er op dit moment recreatief worden verhuurd. Ook ging de aanvrager niet akkoord met de gebruikelijke voorwaarde om een planschadeovereenkomst te ondertekenen.

Geen goed beeld bestaande legale recreatieve verhuur
Om een duidelijk beeld te krijgen van het aantal appartementen dat op dit moment legaal (op basis van overgangsrecht) recreatief wordt verhuurd is het college een onderzoek gestart. 31 appartement eigenaren hebben aangegeven dat ze geen medewerking wensen te verlenen aan het onderzoek. Het college ontving slechts zes reacties en de rest van de eigenaren heeft niet gereageerd op de brief hierover van de gemeente. Als het college de omgevingsvergunning zou verlenen, dan zou dit betekenen dat nieuwe eigenaren van een appartement aan de Kievitenlaan het recht krijgen om een appartement legaal recreatief te verhuren. Het huidige college wenst de uitbreiding van recreatieve verhuur door particulieren te beperken, met respect voor bestaande situaties. Het vergunnen van nieuwe gevallen druist in tegen dit uitgangspunt.

Woon- en leefklimaat
Uit de zienswijzen is gebleken dat er geen draagvlak bestaat bij direct omwonenden, inwoners van de stad Veere en de Stadsraad Veere. Omwonenden vrezen er onder andere voor dat de leefbaarheid verder onder druk komt te staan als alle appartementen recreatief aan derden mogen worden verhuurd. Het college is met de indieners van de zienswijzen van mening dat het honoreren van de aanvraag tot een slechte ruimtelijke ordening leidt. Het gebruik van de appartementen voor de recreatieve verhuur kan tot overlast leiden voor de omwonenden. Het college vindt het belang van behoud van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse heel belangrijk.

“We hebben de eigenaren van de appartementen de mogelijkheid gegeven om mee te doen aan het onderzoek. Het is jammer dat zij hebben besloten om hier niet aan mee te werken. We hebben respect voor de bestaande situaties maar zonder medewerking houdt het op” aldus wethouder René de Visser.

Scroll naar boven