Onderhoud parkeerterrein Gedempte Haven

Het volgende bericht kregen we van de gemeentelijke parkeerregisseur.

Vanaf eind volgende week (vrijdag 8 oktober 2021) sluiten we het overloopparkeerterrein Gedempte Haven af vanwege onderhoud. We zaaien het gras opnieuw in en houden het terrein vervolgens gesloten om het gras de kans te geven goed aan te groeien. De verwachting is dat het terrein tot de kerstvakantie gesloten zal zijn.

Begin volgende week zal er bij het parkeerterrein middels bebording worden gecommuniceerd dat het terrein wordt afgesloten en per wanneer. Parkeerders kunnen terecht op de resterende betaalde parkeerplaatsen aan het Bastion, de volledig verharde parkeerplaatsen Gedempte Haven, Mauritsbolwerk/Kanaalweg Westzijde en het Oranjeplein óf op gratis parkeerterrein Veerseweg.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Leon van Belzen
Parkeerregisseur

Scroll naar boven