Voorontwerp bestemmingsplan plus

Het Bestemmingsplan+ is één bestemmingsplan voor alle woonkernen met bestaand beleid. Hierin staat per woonkern per perceel beschreven wat de bestemming is. Alle gebruiks- en bouwmogelijkheden staan erin vastgesteld. Zie de website van de gemeente https://www.veere.nl/bestemmingsplan-plus.

Afgelopen week heeft de gemeente twee informatie bijeenkomsten gehouden. Het blijkt dat het plan nogal wat onduidelijkheden bevat. Dat heeft tot veel onrust geleid. De gemeente heeft beloofd om het plan te corrigeren. Meer hierover verwachten we in februari.

Scroll naar boven