Kievitenlaan een recreatiepark?

De gemeente staat op het punt om recreatieve verhuur van de appartementen aan de Kievitenlaan in Veere formeel mogelijk te maken. De stadsraad is fel gekant tegen dit plan van B&W en hebben daarom onderstaande zienswijze gestuurd naar de gemeente. Nu ligt op de appartementen nog een woonbestemming en ze mogen volgens het bestemmingsplan niet voor recreatieve verhuur gebruikt worden wat wel gebeurt. B&W wenst echter niet te handhaven en de huidige vaste bewoners worden daarmee in de steek gelaten. Een betrouwbare overheid?

Veere, 27/04/2022

Betreft: Aanvraag omgevingsvergunning Kievitenlaan 20

Geacht College,

Op 30 maart 2022 heeft u een aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd voor het afwijkend gebruik van Kievitenlaan 20 in Veere. Wij weten dat alleen tegen een verleende omgevingsvergunning bezwaar gemaakt kan worden maar willen met onderstaande zienswijze voorkomen dat de gevraagde vergunning verleend wordt.

De inhoud van de aanvraag van de vergunning is niet gepubliceerd maar ons is ter ore gekomen dat aanvrager het appartement recreatief wenst te verhuren. Het zou volgens de publicatie gaan om het adres Kievitenlaan 20 maar de aanvrager treedt naar verluidt op namens meerdere eigenaren van appartementen in het complex en zelfs als dit niet het geval is zou het verlenen van een vergunning een precedent scheppen voor alle eigenaren van woningen in de wijk Buiten de Veste.

De Stadsraad Veere beschermt de belangen van de bewoners in Veere en Zanddijk en zet zich in voor de leefbaarheid in onze kern. De leefbaarheid wordt al ernstig aangetast door de vele dagtoeristen en de verblijfstoeristen in hotels, b&b’s, campings, jachthaven en cruiseschepen. Het toestaan van recreatieve verhuur van de 43 appartementen aan de Kievitenlaan zorgt voor extra toestroom van verblijfstoeristen die in de avonduren hun vertier in Veere zullen zoeken.

Wij zien nu reeds in Veere dat vele woningen aan de woningvoorraad onttrokken worden doordat de eigenaren de woningen feitelijk als 2e woning gebruiken. Men kiest daarvoor vaak de constructie dat beide partners zich in afzonderlijke gemeenten laten inschrijven. Het verlenen van de omgevingsvergunning zal nog weer 43 woningen aan de voorraad onttrekken. Woningen, die uitstekend kunnen dienen voor starters, alleenstaanden en ouderen.

Wij hebben kennis kunnen nemen van een verzoek tot handhaving ingediend door mevrouw Merel Berrevoets op 5 mei 2021 waarin zij een horrorscenario beschrijft waarin zij zich bevindt als bewoner van één van de appartementen. Naar verluidt heeft haar verzoek niet tot actie van de gemeente geleid en heeft de gemeente haar geen antwoord gestuurd. De inhoud van het handhavingsverzoek heeft ons schrik aangejaagd. Zoals mevrouw Berrevoets het appartementencomplex beschrijft geeft het eerder een beeld van een Brabants woonwagenkamp dan van een veilige woonomgeving.

Wij verzoeken u alsnog, voorzover uw juridische mogelijkheden reiken, dit handhavingsverzoek uit te voeren.

Wij wensen u wijsheid bij de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet

Nico van Rijswijk,
secretaris en wnd voorzitter Stadsraad Veere
Warwijcksestraat 11
email: info@stadsraadveere.nl

Scroll naar boven